Sökning: "Emelie Sandqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Sandqvist.

 1. 1. Educating students about sex is like giving them a gift, without being allowed to open it. - A study about students’ attitudes towards Sexual and reproductive health and rights education in Moshi, Tanzania

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josefine Sandqvist; Emelie Yngheden; [2019]
  Nyckelord :Attitudes; Education; Knowledge; Tanzania; Moshi; Secondary school; Sexual and reproductive health and rights; SRHR; MFS; Minor field studies;

  Sammanfattning : The study was conducted in Moshi, the regional Capital of Kilimanjaro region, Tanzania. It was financed by Sida’s Minor Field Study scholarship in March and April 2019. LÄS MER

 2. 2. Får jag hälsa på chefen? : - En studie om upplevelsen av nationalkulturella skillnader under integrationen av olika kulturer vid ett internationellt företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Purbe; Emelie Sandqvist; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER