Sökning: "Emelie Skoog"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emelie Skoog.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. Automatic Virtual Tracking in a Multi-Participant Scenario for a Mobile Device

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Emelie Skoog; Elin Freberg; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify a speaker in a video stream by only using the camera of a smartphone. This creates the opportunity for a mobile application to track the speaking participant during a conference call. Conference systems that include this feature use a microphone array to localize sound and who the speaker is. LÄS MER

 3. 3. Det attraktiva arbetet : En kvalitativ studie om vilka möjligheter och svagheter det finns i att attrahera och behålla socialsekreterare och förskolepedagoger i en kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emma Skoog; Emelie Swahn; [2018]
  Nyckelord :Attractive work; employer attraction; retention; retain; leadership; psychological contract; employer branding; Attraktivt arbete; attrahera; behålla; ledarskap; psykologiskt kontrakt; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to give an understanding of the possibilities and weaknesses in attract and retain social workers and preschool pedagogues in a smaller community in the middle of Sweden. Furthermore, the study contributes to the knowledge about what employees in a public-sector regard as attractive and less attractive in the workplace and how important it is to involve employees in the work with employer branding. LÄS MER

 4. 4. Visste du att... Lidl jobbar hållbart? : En fallstudie av Lidls butik på Norremark i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emelina Franzén; Hedman Hägerström Joanna; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; Företags samhällsansvar CSR ; butikskommunikation; butikskomponenter; Lidl; Lidl Norremark Växjö;

  Sammanfattning : Lidls nya butik på Norremark i Växjö har uppnått miljöcertifieringen BREEAM:S högsta nivå “outstanding” (Food Supply 2016), vilket visar att de är på rätt väg mot den hållbara butiken. Alla Lidls nybyggda butiker kommer certifieras med BREEAM och alla de äldre butikerna kommer genomgå ett lyft. LÄS MER

 5. 5. Klanderbara stämmobeslut - Under vilka omständigheter blir ett felaktigt stämmobeslut gällande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Skoog; [2013]
  Nyckelord :Associationsrätt; Stämmobeslut; Klander; Passivitetsverkan; Preskription.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is based on the question under which circumstances an erroneous resolution from the general meeting (hereinafter referred to as “resolution”) shall take effect and thus become enforceable by the board of directors. For the purpose of this essay, erroneous resolutions shall mean such resolutions that may be challenged by the shareholders pursuant to chapter 7 sections 50 and 51 in the Companies Act (hereinafter referred to as “ABL”). LÄS MER