Sökning: "Emelie Skröder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emelie Skröder.

  1. 1. Säkerhetsarbetet inom nattlivs- och evenemangsbranschen : Arbetssättet på strategisk nivå

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Emelie Skröder; [2017]
    Nyckelord :work of safety; strategy; nightclub; event; säkerhetsarbete; strategi; nattliv; evenemang;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sociala tillställningar som barer, restauranger och evenemang utgör miljöer med folkansamlingar. Studerat ur ett säkerhetsperspektiv utgör miljöer med folkansamlingar en fara, likt andra platser, men en gemensam faktor är mycket folk vid ett och samma tillfälle. LÄS MER