Sökning: "Emelie Smith"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emelie Smith.

 1. 1. GeNus & GenDås – Förskollärares uppfattningar av genus och dess förändring och kontinuitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Kronbäck; Emma Smith; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; Genus; isärhållning; Mannlig överordnad; Uppfattning;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan 98 (rev 16) säger att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter i förskolan. Då detta står i läroplanen är det något som förskollärare måste arbeta efter, detta medför även ett krav på att förskolläraren har en uppfattning om genus och om hur hen ska arbeta med begreppet. LÄS MER

 2. 2. Challenges with ex situ programmes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Smith; [2016]
  Nyckelord :reproduction; breeding in captivity; zoo; young mortality; reproduction problem; mammals; reproduktion; avel I fångenskap; zoo; ungdjursdödlighet; reproduktionssvårigheter; däggdjur;

  Sammanfattning : Human activities are driving many species of wildlife towards extinction. The number of species regarded as threatened by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species more than doubled between 2000-2015. This calls for future actions towards survival and recovery of endangered species. LÄS MER

 3. 3. Innovation in Service Organizations : The development of a suitable innovation measurement system

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Johansson; Emelie Smith; [2015]
  Nyckelord :Innovation; service; innovation metrics; measurement; survey; questionnaire;

  Sammanfattning : Innovation in services has arisen to be a hot topic of today and being innovative serve as a key in staying competitive in most business settings, the service sector is no exception.Although important, service innovation is difficult to measure and the service perspective has been noticeably absent in traditional approaches where innovation measurement has tended to focus mainly on products and production related systems. LÄS MER

 4. 4. A Rhetorical Reading of George Orwell's 1984 : The brainwashing of Winston in the light of ethos, logos and pathos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Brax; [2015]
  Nyckelord :Orwell; Nineteen Eighty-four; brainwashing; rhetoric; persuasive appeals; Orwell; Nittonhundraåttiofyra; hjärntvätt; retorik; övertalningsmedel;

  Sammanfattning : The aim with this essay is to cast a light upon the brainwashing carried out by the totalitarian Party in George Orwell’s dystopian novel, 1984, and induce a deeper understanding of its persuasive effect on Winston Smith, the main character. Winston passionately hates the Party and its leader Big Brother who govern the country Oceania in which he lives. LÄS MER

 5. 5. Beteendestörningar hos gris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Smith; [2013]
  Nyckelord :djurvälfärd; gris; beteende; stereotypier; svansbitning; naturligt beteende;

  Sammanfattning : Genom åren har människan kontrollerat sättet att föda upp grisar på genom olika uppfödningssystem och avel. Trots detta har inte grisarnas beteende förändrats märkbart. De har fortfarande i stort sett samma naturliga beteende som vildsvinet, vilka de härstammar från. LÄS MER