Sökning: "Emelie Strömberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emelie Strömberg.

 1. 1. Jag langar alkohol : En kvalitativ studie om föräldrar som köper eller köpt ut alkohol till sina ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Elin Genberg; Emelie Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Föräldrar; ungdomar; alkohol;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka bakomliggande orsaker till varför föräldrar förser sina ungdomar med alkohol och hur föräldrarna ställer sig till tanken på deras egna agerande som en brottslig handling. Vi genomförde 6 telefonintervjuer med föräldrar som köpt ut alkohol till sina ungdomar. LÄS MER

 2. 2. ATT LEVA MED AMYOTROFISK LATERALSKLEROS : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Strömberg; Emelie Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :ALS; Familj; Självbiografi; Vardag; Vård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en kronisk obotlig sjukdom som degenererar kroppens muskler successivt och innebär en långsam försämring av rörelser. Uppkomsten är ännu inte klarlagd men forskning visar på att förekomsten är vanligare hos män. LÄS MER

 3. 3. Professionella aktörers synsätt och arbetssätt gällande barn med ADHD-diagnos - En kvalitativ intervjustudie Emelie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Bååth; Evelina Strömberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka synsätt samt förhållningssätt professionella aktörer på en friskola med behandlingsverksamhet har gentemot de elever som har en ADHD-diagnos. Vad anser professionella att ADHD grundar sig i (orsaker)? Hur arbetar de med elever som har en ADHD-diagnos? För att besvara syftet valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsansats i form av intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Jag skulle vilja ha en regnbåge : Barns perspektiv på fritidshemmets fysiska miljöer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Agnes Strömberg; Emelie Andersson; [2016]
  Nyckelord :Fritidshem; miljö; barns perspektiv; miljöpsykologi; genus;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka fritidshemmets inom- och utomhusmiljö ur ett barns perspektiv. Tidigare forskning (Lindblad, 1993) anser att huvudsyftet för den fysiska miljön är att inspirera barn till lek och utveckling. LÄS MER

 5. 5. TRÄDS UPPTAG AV METALLER PÅ FÖRORENAD MARK : EN FÄLTSTUDIE OM TRÄDPROVTAGNING ÄR LÄMPLIGT SOM INDIKATION PÅ METALLFÖRORENING.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Michelle Strömberg; Emelie Svensson; [2012]
  Nyckelord :Trädupptag; metaller; metallupptag; förorenad mark;

  Sammanfattning : I Sverige har antalet förorenade områden kartlagts till omkring 80 000. Runtom i landet arbetar man med att kartlägga och sanera dessa föroreningar. Utifrån föroreningens karaktär väljs olika undersökningsmetoder. Traditionella undersökningsmetoder som tillämpas på förorenade områden är oftast jord- och grundvattenprovtagning. LÄS MER