Sökning: "Emelie Sundh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Sundh.

 1. 1. Value proposition for a multi-sided platform connecting ideators, investors, and talents

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Tilda Kylesten; Emelie Sundh; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The field of entrepreneurship is characterized by a fast-changing and uncertain environment. In addition, stakeholders within the field all come with different perspectives and concerns and are dependent upon each other. LÄS MER

 2. 2. Goodwill - att vara eller icke vara : En studie om revisorers syn på goodwill och granskningen av den i onoterade bolag.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Emilie Båvner; Emelie Melin; Michael Sund; [2010]
  Nyckelord :Goodwill; revision; auditor; valuation; amortization; Goodwill; granskning; revisor; värdering; avskrivning;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:   Goodwill – att vara eller icke vara: En studie om revisorers syn på goodwill och granskningen av den i onoterade bolag.Seminarium: 2010-06-03Institution:    Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutvecklingKurs:                Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hpFörfattare:     Emilie Båvner, Emelie Melin, Michael Sundh                              Handledare: Ulla PetterssonExaminator:   Cecilia LindhNyckelord:    Goodwill, granskning, revisor, värdering, avskrivningProblemformulering:   Hur värderas de framtida fördelar som goodwillen innebär och varför? Hur granskar revisorer den värderingen?Upplever revisorer några problem med goodwill vid granskningstillfället, varför eller varför inte?Vad har revisorer för syn på goodwill som en tillgång och varför?Syfte:   Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse för begreppet och revisorers syn på arbetet med goodwillposten. LÄS MER