Sökning: "Emelie Sunesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Sunesson.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser av kommunikation med den vakna intuberade intensivvårdspatienten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emelie Greger; Olof Sunesson; [2014]
  Nyckelord :communication; mechanical ventilation; professional-patient relations; critical care nursing;

  Sammanfattning : Inom intensivvården vårdas patienter med sviktande vitala funktioner där respiratorbehandling ofta kan vara en del av behandlingen. Invasiv respiratorbehandling leder till att patientens förmåga till verbal kommunikation upphör. LÄS MER

 2. 2. Vi och muslimerna : En kvalitativ studie om hur muslimer porträtteras i två olika nyhetshändelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Magda Omerspahic; Emelie Sunesson; [2010]
  Nyckelord :Landskrona; Göteborg; Muslims; murder; bomb threat; journalism; text analysis.; Landskrona; Göteborg; muslimer; mord; bombhot; journalism; textanalys.;

  Sammanfattning : Previous research shows that Sweden has developed into a segregated society, although it has never been completely homogeneous. A greater integration led to vast number of diverse cultures and religions; therefore the Muslim custom came closer to the Swedish society. LÄS MER