Sökning: "Emelie Törnqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Törnqvist.

 1. 1. Implementering- lättare sagt än gjort : En studie om vad som hindrar eller möjliggör en god implementering

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emelie Öjebrandt; Maria Törnqvist Kullberg; [2012]
  Nyckelord :implementering;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi gjort ett försök att ta reda på hur det går till i samband med vidareutbildning för de som är anställda i Socialtjänsten. Vi har genom analys av enkäter försökt utskilja vad som varit särskilt hjälpsamt och vad som möjliggjort en god implementering av olika metoder. LÄS MER

 2. 2. Undvika onödiga kostnader : intern kontroll i små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Emelie Strömberg; Linnéa Törnqvist; Madeleine Sturk; [2009]
  Nyckelord :Audit; Budget; COSO; Internal Control; Koden; Limited Companies; Informationssystems; SOX; Stakeholders; Aktiebolag; Budget; COSO; Informationssystem; Intern Kontroll; Intressenter; Koden; Revision; SOX;

  Sammanfattning : Revision har funnits länge men intern kontroll är något som har blivit mer uppmärksammat på senare tid i och med ett antal bolagsskandaler i USA. Intern kontroll är något som alla bolag bör ha och variationen är stor mellan bolagen. I svensk lagstiftning är den reglerad i 8 kap 4§ Aktiebolagslagen, men den är inte uttömmande. LÄS MER