Sökning: "Emelie Torén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Torén.

 1. 1. Pyometra hos katt : en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Torén; [2019]
  Nyckelord :livmoderinflammation; pyometra; kliniska tecken; peritonit; sjukhusvistelse;

  Sammanfattning : Pyometra är en relativt vanlig livmodersjukdom hos okastrerade honkatter. Sjukdomen är associerad med flera kliniska tecken och laboratoriefynd och syftet med denna studie var att undersöka och beskriva dessa genom att använda retrospektiva data från honkatter som diagnostiserats med och behandlats för pyometra vid Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala under en tioårs-period. LÄS MER

 2. 2. Vitamin A som orsak till gomspalt hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emelie Torén; [2015]
  Nyckelord :gomspalt; gomutveckling; hund; vitamin A; retinol; retinoinsyra; teratogenicitet; cleft palate; palatogenesis; dog; canine; vitamin A; retinol; retinolic acid; teratogenicity;

  Sammanfattning : Vitamin A och dess derivat har en avgörande funktion i kroppen, både hos dräktiga tikar och hos övriga hundar genom att påverka synförmåga och tillväxt av epitel samt andra viktiga cellulära mekanismer. För att fosterutvecklingen ska fungera normalt behöver moderdjuret få i sig tillräcklig mängd vitamin A via kosten. LÄS MER