Sökning: "Emelie Utterström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emelie Utterström.

 1. 1. Lean into your processes : The importance of getting to know your processes and the people involved

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Matilda Frid; Emelie Utterström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : According to the lean philosophy there is always room for improvement in all processes, a process can always become better. Lean is about looking at a process from a holistic point of view, identifying areas where there is waste and find small improvements every day. LÄS MER

 2. 2. Hur SVT kan använda CSR för att få unga vuxna att betala TV-avgift : TV-avgift ur ett CSR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonathan Sobin; Emelie Utterström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppgiften var att genomföra ett projekt inom begreppet Corporate Social Responsibility [CSR]. CSR är ett begrepp som inte har en entydig betydelse. Det handlar om ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar men varje företag måste skapa sin egen definition och bestämma hur de vill arbeta med CSR-relaterade frågor. LÄS MER