Sökning: "Emely Davidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emely Davidsson.

  1. 1. Omvårdnadsåtgärder och förhållningssätt gentemot personer med demenssjukdom och aggressivt beteende : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Hanna Davidsson; Emely Tångring; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Aggressiva beteenden hos personer med demenssjukdom är ett vanligt symtom som förekommer och har varierande anledningar, utifrån situation, livshistoria och funktionsförmåga i nuet. Aggressivt beteende hos människor med demenssjukdom kan ofta uppkomma i samband med att vårdpersonal vill utföra oönskade omvårdnadsåtgärder. LÄS MER