Sökning: "Emely Forsberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emely Forsberg.

 1. 1. Arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrningssystem

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emely Forsberg; Morgan Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; ekonomistyrning; prestationsmätning; framgångsfaktor; konkurrensmedel; indikatorer; nyckeltal; standardisering; kundorientering; icke-finansiell; verksamhetsstyrning; LTIR; LTIFR; ESAB; Sandvik; Vattenfall.;

  Sammanfattning : Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, ekonomistyrning (avancerad nivå), 4FE90E, 4FE91E:2, VT 2013 Författare: Emely Forsberg och Morgan Olofsson Handledare: Elin Funck Titel: Arbetsmiljöaspekter i ekonomistyrningssystem Bakgrund: Den här studien handlar om hur organisationer uppfattar arbetsmiljö som konkurrensmedel och framgångsfaktor, hur företagen mäter arbetsmiljö och hur arbetsmiljö kan integreras i prestationsmätnings- och ekonomistyrningssystem. Den svenska regeringen vill synliggöra arbetsmiljö som framgångsfaktor och konkurrensmedel. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ett styrsystem för strategi och vision

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Daniel Gustafsson; Emely Forsberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnesfördjupande arbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linneuniversitet, Ekonomistyrning, 2FE13E:3, VT 11 Författare: Daniel Gustafsson & Emely Forsberg Handledare: Anders Jerreling Företagets kontaktperson: Thomas Johansson Titel: Utveckling av styrsystem för strategi och vision: En fallstudie på Ekbacka AB Bakgrund och problem: För att effektivt kunna styra en verksamhet krävs ett så kallat management control system, vilket är en process där företagsledare påverkar och stödjer sina anställda att implementera företagets strategier i arbetet. Ekbacka AB har i dagsläget inte något konkrets styrsystem för detta, vilket är ett problem då inte alla inom verksamheten är medvetna om strategin och visionen. LÄS MER