Sökning: "Emergency Medical Dispatch"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emergency Medical Dispatch.

 1. 1. PRIORITERING FRÅN LARM TILL SJUKHUS : En retrospektiv registerstudie om bedömningar i den prehospitala vårdkedjan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Lundblad; Helena Svensson; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurse; emergency medical dispatch operators; assessments; prioritizing; patient safety; caring science; Ambulanssjuksköterska; larmoperatör; bedömning; prioritering; patientsäkerhet; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Introduction: When in care, patients are assessed and prioritised throughout the whole process of care, but to perform these assessments is a complex task. The emergency dispatch center performs the assessment and prioritise the patient over the phone, and do not see them in person. LÄS MER

 2. 2. An evaluation of nurse triage at the Emergency Medical Dispatch centers in two Swedish counties

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Douglas Spangler; [2017]
  Nyckelord :Ambulance; Triage; Emergency Medical Dispatch; Emergency Medical Service; Low Acuity; Ambulans; Triage; Sjukvårdens Larmcentral; Akutsjukvård; Hänvisning;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor vid Sjukvårdens Larmcentral (SvLC) i Uppsala och Västmanlands län hänvisar regelbundet lågakuta patienter som bedöms inte vara i behov av ambulanssjukvård till alternativa vårdformer. I denna studie kopplades patientdata från SvLC till sjukhusregister för att identifiera patienter som besökte en akutmottagning inom 72 timmar efter en hänvisning vid SvLC. LÄS MER

 3. 3. Patienter som förts till närakut : en deskriptiv studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fredrik Segerblad; [2016]
  Nyckelord :Ambulance; Alternative level of care; Walk-in centre; Journal review; Ambulans; Alternativ vårdnivå; Närakutmottagning; Journalgranskning;

  Sammanfattning : Riktlinjer har senaste åren tagits fram i syfte att erbjuda patienter som omhändertas av ambulanssjukvården en alternativ vårdnivå i stället för den sjukhusanslutna akutmottagningen, i syfte att ge patienten god vård utifrån dennes behov. Riktlinjer har sedan 2013 på projektbasis upprättats i en storstadsregion i Sverige där ambulanssjuksköterskan i samråd med patient kan erbjuda patienten ett adekvat och i många fall snabbt omhändertagande på fyra av regionens närakutmottagningar utifrån en rad kriterier. LÄS MER

 4. 4. Modeling ambulance dispatching rules for EMS-systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lorinde Knoops; Tilda Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Ambulance dispatching; Ambulance logistics; Emergency medical services; Priority-based dispatching rules; Markov process; Professional competencies; Ambulansdirigering; Ambulanslogistik; Prehospital sjukvård; Prioritets-baserade dirigeringsstrategier; Markovprocess; Yrkeskunnande;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on efficient dispatching rules in ambulance dispatching. By efficient dispatching rules, we mean such dispatching rules that lower response times for priority 1 calls while keeping response times for priority 2 calls at an adequate level. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter på en akutmottagning utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Medin; [2016]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Experience; Referral; Triage; Self-care; Akutmottagning; Sjuksköterska; Upplevelse; Hänvisning; Triage; Egenvård;

  Sammanfattning : I Sverige finns 71 sjukhusbundna akutmottagningar som under 2015 uppskattades handlägga 2,53 miljoner besök, en siffra som ökar år från år. Siffran är en ökning med ca tre procent jämfört med 2014. LÄS MER