Sökning: "Emergency Units"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Emergency Units.

 1. 1. Interprofessionellt teamarbete på akutmottagningar : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Sundesten; Magdalena Andreasson; [2020]
  Nyckelord :Nurses; experience; interprofessional teamwork; emergency department; Sjuksköterskor; upplevelse; interprofessionellt teamarbete; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Interprofessionellt teamarbete blir allt vanligare i vården, i takt med att det blivit vanligare har det setts förbättringar inom bland annat patientsäkerhet och personcentrerad vård. Det finns dock lite forskning som studerat sjuksköterskorna upplever interprofessionellt på en akutmottagning. LÄS MER

 2. 2. Smart Environment - Early Wildfire Detection using IoT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Carl Hidestål; André Zreik; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things; Wildfire; Forest fire; Narrowband-IoT; Particle detection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problems with extreme weather, such as drought, has increased due to greenhouse emissions. As one of the consequences to this, forest fires have emerged more frequently on a global level. This became obvious in Sweden, in the summer of 2018, which has been stated to have been the worst affected year of forest fires in modern time. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar identifiering av patienter med akut hjärt- och kärlsjukdom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Krylmark; Artur Kalnin; [2020]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; Emergency medical services; Identify; Nurse; Akutsjukvård; Hjärt- och kärlsjukdom; Identifiera; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Människor med hjärt- och kärlrelaterade åkommor är den främst förekommande patientgruppen att utredas och behandlas inom akutsjukvården. Behandlingsresultatet för dessa patienter har ett starkt samband med ett skyndsamt och korrekt omhändertagande, blir patienten inte korrekt prioriterad kan det leda till allvarliga vårdskador. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av kommunikation och information på akutmottagningen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Wessman; Sofie Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Communication; Emergency Service - Hospital; Emergency Medical Service; Patient-centred Care; Patients; Akutmottagning; Akutsjukvård; Kommunikation; Patientcentrerad Vård; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter tillbringar längre tid på akutmottagningen under 2018 jämfört med året innan. De lämnas ofta ensamma under många timmar i väntan på handläggning eller vårdplats. LÄS MER

 5. 5. Psykosocialt stöd i det akuta skedet för tonåringar som har utsatts för sexuella övergrepp : Erfarenheter från vårdpersonal på akutmottagningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Malin Bardén; Ylva Hågebrand; [2020]
  Nyckelord :Sexual abuse; caretaking; teenagers; trauma; nursing; Sexuella övergrepp; omhändertagande; tonåringar; trauma; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella övergrepp är en traumatisk händelse och en av de värsta kränkningar en människa kan utsättas för. Det är större chans att tonåringen polisanmäler händelsen, kommer på återbesök och positivt bearbetar krisen om tonåringen upplever sig ha blivit väl omhändertagen av vårdpersonalen under den akuta fasen och känner sig trodd. LÄS MER