Sökning: "Emergency department"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden Emergency department.

 1. 1. Sjuksköterskors strategier för smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Klaar; Linus Olsson; [2018]
  Nyckelord :Pain assessment; Registered nurses; Communication; Care; Emergency department; Smärtbedömning; Sjuksköterskor; Kommunikation; Omvårdnad; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Den vanligaste orsaken till att patienter kommer till akutmottagningarna är på grund av smärta. De största svårigheterna som sjuksköterskor upplever på akutmottagningen är att patienterna erhåller otillräcklig smärtbedömning och smärtlindring. LÄS MER

 2. 2. Is there a need for additionalblood products in civilian health care for the therapeutic treatment of acute hemorrhage?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Max Waenerlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundNew military experiences of cryopreserved platelets and whole blood for the therapeutic treatment of acute hemorrhagehave led to an extensive academic debate on whether to include these blood products into civilian healthcare, where blood components and room temperature platelets serve as a one-size-fits-all productfor both prophylactic and therapeutic transfusions.PurposeTo evaluate the possible benefit ofother preparation methods of platelets, as well as whole blood, in civilian health care. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans ledande funktion på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kristina Janerfelt; Gunilla Moberg; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; Experience; Intuition; Communication; Leadership; Akutsjukvård; Erfarenheter; Intuition; Kommunikation; Ledarskap;

  Sammanfattning : Arbetet på en akutmottagning är både komplex och oförutsägbar där patienten är ett oskrivet blad vid ankomst. Detta ställer krav på sjuksköterskans omhändertagande och ledarskap. Det förväntas att sjuksköterskan har förmåga att omhänderta och ge patienter vård på en avancerad nivå och på ett patientsäkert sätt. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av hot och våld gentemot sjuksköterskor inom akutvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gabriel Furskog; Johanna Lauterbach Olsson; [2018]
  Nyckelord :akutsjukvård; hot och våld; konsekvenser; kvalitativ metod; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Furskog, G & Lauterbach Olsson, J. Konsekvenser av hot och våld gentemot sjuksköterskor inom akutvård. En litteraturstudie. Examensarbete inom omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Utbildning i barn-HLR till föräldrar med svårt sjuka barn – Intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helen Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Cardiopulmonary-resuscitation; high-risk child; nurse-experience; parents-education;

  Sammanfattning : UTBILDNING I BARN-HLR TILL FÖRÄLDRAR MED SVÅRT SJUKA BARN - Intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter HELENE JÖNSSON Jönsson, H. Utbildning i barn-HLR till föräldrar med svårt sjuka barn – Intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng avancerad nivå. LÄS MER