Sökning: "Emergency service hospital"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Emergency service hospital.

 1. 1. Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Johansson; Maziar Dehghanian; [2019]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Patient experience; Reception; Satisfaction; Nurse; Akutmottagning; Patienter; Erfarenheter; Bemötande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. LÄS MER

 2. 2. Migration and Health Care Utilization: An Empirical Analysis of the Impact of Migrants on Hospital Congestion in Italy.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jacopo Lunghi; [2019]
  Nyckelord :Health: Government Policy; Regulation; Public Health; Health Behavior; International Migration;

  Sammanfattning : The effect of migrants on public health care in the host country is an important component of the economic and political discourse about immigration. Lack of familiarity with the healthcare system and systematically different health status may drive patients of foreign origins to crowd medical facilities, affecting the quality of service provision. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av information på akutmottagningar ur ett patientperspektiv: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Andersson Boman; Andreas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Emergency service; hospital; patients; information; patient satisfaction; Akutmottagning; patienter; information; patienttillfredsställelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat på vikten av information för patienters vårdupplevelse och säkerhet. Ändå finns tydliga belägg för att informationen brister på akutmottagningar. Det är därför viktigt att sammanställa patienters upplevelser inom området. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av riskfaktorer för aggression på akutmottagningen : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kamilla Rosell; Beatrice Westin; [2019]
  Nyckelord :Aggression; Akutmottagning; Arbetsplatsvåld; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att beskriva vilka faktorer som sjuksköterskor på akutmottagningar upplevde påverkade risken för aggression från patienter och närstående samt beskriva hur sjuksköterskor betraktade och behandlade aggressiva patienter.   Metoden som användes var en litteraturöversikt över studier med kvalitativ data om sjuksköterskors upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Tillit till ambulanssjuksköterskan : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therese Haglund; Fanny Eskilsson; [2018]
  Nyckelord :Emergency medical service; patient perspective; prehospital care; prehospital emergency nurse; trust; Ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; patientperspektiv; prehospital vård; tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den prehospitala vården bedrivs utanför sjukhusets trygga väggar när en patient är i akut behov av sjukvård. Av patienten kan den prehospitala vården upplevas skrämmande och kan leda till en känsla av maktlöshet. LÄS MER