Sökning: "Emergency treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade orden Emergency treatment.

 1. 1. EN INTERVENTIONSSTUDIE FÖR SÄKER KOMMUNIKATION UNDER LARM : Sign In, Time Out och Sign Out på en Akutmottagning i Mellansverige

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marika Berglund; Irene Larsson; [2022]
  Nyckelord :Checklist; Communication; Emergency Care; Mixed Method; Patient Safety; Checklistor; Kommunikation; Akutsjukvård; Mixad Metod; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Previous research has shown that there are multiple risks in emergency care of acutely ill or injured patients. Communication, teamwork, and nurses’ experiences in the care of these patients are central aspects of maintaining a high level of patient safety and quality of care. LÄS MER

 2. 2. Crowding på akutmottagning och påverkan på omvårdnaden

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Cathrin Leviné Ericson; Johanna Yrjölä-Kuortti; [2022]
  Nyckelord :Emergency room; Crowding; Missed care and nursing indicators; Akutmottagning; Crowding; Missad omvårdnad och omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Crowding på akutmottagningar är ett problem som pågått under flera år och som kan leda till ökade omvårdnadsåtgärder till patienter som stannar kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Många av dessa patienter är gamla och sköra och med ett stort omvårdnadsbehov. LÄS MER

 3. 3. Hantering av en ofri luftväg prehospitalt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Karin Wedholm; Sofia Lyon; [2022]
  Nyckelord :Airway management; Education; Emergency medical technician; Paramedic; Prehospital; Simulation; Training.; Ambulanssjuksköterska; Luftvägshantering; Prehospitalt; Simulering; Sjukvårdare; Träning; Utbildning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar prehospitalt ska kunna bedöma om en patient är kritiskt sjuk samt kunna påbörja en adekvat behandling. Det är sällsynt med komplikationer vid luftvägshantering men det kan i stället ha allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av delaktiga anhöriga ien akutsituation prehospitalt och påakutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Hansson; Julia Runberg; [2022]
  Nyckelord :Emergency care; next of kin; nurse; nurses experience; Akutsjukvård; anhöriga; sjuksköterska; sjuksköterskors upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Akutmottagningen är en central punkt i hälso- och sjukvården och där sker en ständig samverkan med andra vårdenheter så som ambulansen. Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården behöver kompetens som innefattar avancerade kliniska färdigheter, förmåga att skapa ett helhetsgrepp i en akut situation och medicinska kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Livet bakom masken : patienters erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling vid akut respiratorisk svikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lovisa Hägg; Frida Adlercreutz; [2022]
  Nyckelord :Life change events; Non-invasive ventilation; Patients; Respiratory failure; Andningssvikt; Icke-invasiv ventilation; Livsavgörande händelser; Patienter;

  Sammanfattning : Non-invasiv ventilation är en vanligt förekommande behandling för patienter som söker akutsjukvård med akut respiratorisk svikt. Behandlingen startas ofta på akutmottagningen och fortsätter därefter på intensiv-, intermediär- eller vanlig vårdavdelning. LÄS MER