Sökning: "Emigration Till"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Emigration Till.

 1. 1. Emigranterna från Sunnerbo härad : Emigrationen från Sunnerbo härads socknar under åren 1880-1889.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ronja Bergsjö; [2021]
  Nyckelord :Emigration; push-pull theory; sociological approach.; Utvandringen; emigration; push-pull teorin; sociologiskt betraktelsesätt;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the emigration from Sunnerbo district, whichis located in western Kronoberg county, during the 1880s. The goal is to find out whothe emigrants were and how and where they planned to emigrate. LÄS MER

 2. 2. Från landsbygd till den nya världen : En studie av emigrationen från Fredsberg församling till Nordamerika mellan åren 1871 - 1880 och 1891 - 1900

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lukas Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Emigration; Nordamerika; Landsbygd; Stad;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur den mindre landsbygdsförsamlingen, Fredsberg, var en del av emigrationen till Nordamerika under 1800-talet. Studien är inriktad på två tidperioder, 1871 – 1880, samt 1891 – 1900, och fokus ligger på att se hur utvandringen utvecklats över tid. LÄS MER

 3. 3. Från Mörtjuk till Moline : En kvalitativ studie om den svenska amerikautvandringen under 1800-talet som en emancipatorisk handling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Gidvall; [2021]
  Nyckelord :Emancipation; migration; women s history; orientation; freedom; Emancipation; migration; kvinnohistoria; orientering; frihet;

  Sammanfattning : This is a study of a single case of an individual, Karolina Eriksson, who was an immigrant from Sweden to the USA in 1882. By studying her life and experiences, the study aims at increasing the knowledge of the mass emigration of the late 1800’s by looking at it from an emancipatory perspective. LÄS MER

 4. 4. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Claudia Kamceva; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Stora Tuna sockens emigranter 1885-1887 : En undersökning av emigrationen från Stora Tuna socken till Amerika

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emil Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER