Sökning: "Emigration"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet Emigration.

 1. 1. Vi ville se väst: : En undersökning om öländska emigranters egna erfarenheter av emigrationen och återvändandet. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Per Olsson; [2024]
  Nyckelord :Emigration; re-immigration; gender; class; hegemonic masculinity; Öland; Emigration; Öland; Ölandsprojektet; Återvändare; Hegemonisk maskulinitet; genus; klass;

  Sammanfattning : The purpose is to highlight emigrants' own experiences and perceptions of migration and return migration. By shedding light on emigrants' personal experiences of integration, it can foster greater understanding of certain aspects of migrants' situation today. LÄS MER

 2. 2. Södra Sverige i migration till Tyskland : En kvantitativ komparativ studie av emigrationen till Tyskland från två småländska städer mellan 1865–1914.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Georg Hörauf; [2024]
  Nyckelord :Emigration; Småland; Växjö; Kalmar; Germany; Class affiliation; Emigration; Småland; Växjö; Kalmar; Tyskland; klasstillhörighet;

  Sammanfattning : The following study serves to develop consciousness about the smaller, not very well-known,emigration from the two southern Swedish cities of Växjö and Kalmar, which are situated inthe province of Småland, to Germany between 1865 and 1914. By using the digital archive ofEmiWeb, the gender, age and marital status of the emigrants have been analyzed and theyhave been categorized into three different social classes depending on the title or occupationthey had at the time of emigration. LÄS MER

 3. 3. Understödstagare inom fattigvården i Falu stad mellan åren 1867–1872 : Vilka var dom och vilket stöd fick de?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jennie Forslund; [2024]
  Nyckelord :Fattigvård; fattighus; välgörenhet; nödåren; emigration.;

  Sammanfattning : Within the essay´s timeframe, Sweden had three years of starvation, large emigration to America and a new Poor Welfare Act. I have found out which groups were granted support and what help they received from the poor welfare in Falun, between the years 1867-1872. LÄS MER

 4. 4. Detta vill jag berätta : Materiell kultur och identitet hos ogifta Svenska kvinnliga amerikaemigranter verksamma inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Julia Aldén; [2024]
  Nyckelord :Emigration; Materiell Kultur; Kvinnor; Identitet; Amerika; självbild; föremål; performativitet; objektifiering; konsumtion;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a deeper understanding of the identity and self-image of female Swedish emigrants of the 1880s-1920s with the help of preserved personal objects by answering the following questions with a microhistory approach: What significance did material objects have for the identity formulation of female Swedish emigrants in healthcare in America? And, What do the material objects tell us about the identity, self-image and experience of these unmarried female Swedish-American emigrants? To answer the questions material sources have been examined with the use of Wilhelm Dilthey's hermeneutic method of interpretation. A method where historical understanding is viewed as essential for our ability to interpret historical meaning. LÄS MER

 5. 5. Mot en ny kontinent : En studie av emigrationen från Mälaröarna till Nordamerika 1876–1910

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Martin Une-Larsson; [2024]
  Nyckelord :Migration; Emigration; Nordamerika; Sverige; Mälaröarna; 1876–1910;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the emigration from Mälaröarna to North America between 1876–1910. Gender, marital status and profession amongst the emigrants will be examined. LÄS MER