Sökning: "Emiilie Keijser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emiilie Keijser.

  1. 1. En resa i binas värld med Betty Biodlare : En handledning, en barnbok och ett konkret material för högläsning och samtal

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik

    Författare :Emiilie Keijser; [2017]
    Nyckelord :barnbok; bin; boksamtal; högläsning; språkförståelse;

    Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att skapa ett didaktiskt material i form av en barnbok med konkret material som kan stödja förskolläraren vid undervisningstillfällena högläsning och boksamtal. Innehållet som formgetts under arbetsprocessen är en barnbok, ett konkret material med tillhörande handledning som utprovats av en förskollärare och en barngrupp. LÄS MER