Sökning: "Emil Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emil Åkesson.

 1. 1. Age of the Cremated : On the estimation of age of burnt human remains

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Emil Åkesson; [2019]
  Nyckelord :age estimation; cremated remains; diploë; suture closure;

  Sammanfattning : The estimation of age is an important aspect in osteoarchaeological analysis. In order to understand people and their fates in past societies, researchers must turn to palaeodemography. LÄS MER

 2. 2. Digitised, Connected Products and Business Model Development as a Consultancy Service: a Case Study of Combitech

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Åkesson; [2016]
  Nyckelord :business model; business model innovation; internet of things IoT ; technology consulting services; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : As companies are digitising and connecting their products and venturing into the “internet of things”, they are facing challenges befitting what has been described as the third wave of IT-driven competition. In this wave, new technological capabilities are reshaping industries, redefining organisations and promoting new ways of doing business. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av metod för erfarenhetsåterföring vid stadsbyggnadsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Hampus Frid; Emil Magnusson; Viktor Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Processkarta; Erfarenhetsåterföring; Styrgrupp; Stadsplanering;

  Sammanfattning : The paper is a thesis made by three students in the engineering program at Jönköping School of engineering. The thesis was overseen by the urban planning office and features data from Jönköping County.The purpose of the thesis is to improve future central districts by improvement of work methods. LÄS MER

 4. 4. Identifiering och reducering av driftstopp i monteringslinjer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Emil Fredenholm; Viktor Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Monteringslinjer; högskåp; driftstopp; OEE; reduceringsåtgärder;

  Sammanfattning : I tillverkningsindustrin har driftstopp ansetts som en stor inverkansfaktor på produktionens prestation. Driftstopp hindrar produktionen från att utnyttja sin fulla kapacitet. Ett sätt att öka den operativa tiden i en monteringslinje är att identifiera orsakerna till driftstopp och därefter eliminera eller reducera dessa. LÄS MER

 5. 5. Lagerstyrning av reservdelar : En studie av industriföretag i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexander Avander; Erik Robertsson; Johannes Muller; Emil Hallgren; [2010]
  Nyckelord :reservdelar; lagerstyrning; industriföretag;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE02E Ämnesfördjupande arbete i logistik, VT 2010 Handledare: Helena Forslund Examinator:Petra Andersson Nyckelord: spareparts, logistics, inventory managements, forecast, information flow, communication och warehouse Titel: Lagerstyrning av reservdelar: En studie av industriföretag i Småland Bakgrund: Eftermarknadens storlek har vuxit parallellt dess betydelse för företag. Detta talar för att lagerstyrningen av reservdelar blir allt viktigare för den totala prestationen i företag, speciellt med hänsyn till dagens konkurrenssituation. LÄS MER