Sökning: "Emil Acevedo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Acevedo.

  1. 1. Tränare inom svensk elitfotboll samt deras syn på SvFF:s tränarutbildningarEn intervjustudie om tio svenska coachers bakgrund och deras perspektiv på coachingfilosofi, kompetensutveckling och utbildning.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Emil Acevedo; Amer Busuladzic; Tarik Zildzic; [2021-08-30]
    Nyckelord :coach; coaching; elitfotboll; filosofi; ledarskap; tränare;

    Sammanfattning : Tränaryrket är alltmer en specialiserad profession. Komplexiteten i yrket ställer stora krav på tränare vilket innebär att yrket är en inlärningsprocess som pågår dagligen. Det har gjorts forskning på svensk elitverksamhet men långt ifrån i den utsträckning som sker internationellt. LÄS MER