Sökning: "Emil Ahlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Ahlqvist.

 1. 1. Blåbär för odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Ahlqvist; [2016]
  Nyckelord :blåbär; trädgårdsblåbär; vaccinium myrtillus; vaccinium corymbosum; vaccinium angustifolium;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om odling av trädgårdsblåbär. Trädgårdsblåbär är blåbär som odlas. Dit räknas Vaccinium corymbosum, amerikanskt blåbär och hybridblåbär, som är korsningar mellan V. corymbosum och Vaccinium angustifolium, kanadensiskt blåbär, in. LÄS MER

 2. 2. Implementing a Resume Database with Online Learning to Rank

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emil Ahlqvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Learning to Rank is a research area within Machine Learning. It is mainly used in Information Retrieval and has been applied to, among other systems, web search engines and in computational advertising. LÄS MER