Sökning: "Emil Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Emil Andersson.

 1. 1. Ordningsvakter – för ökad trygghet. En effektstudie gällande implementeringen av ordningsvakter på en ”hot spot”.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Björnlund; Emil Andersson; [2019]
  Nyckelord :SPSS; Kriminalstatistik; Trygghet; Ordningsvakter; Hot spot ;

  Sammanfattning : Debatten kring ordningsvakternas roll gällande trygghetsarbetet i samhället har blivit allt mer aktuell. Fler och fler kommuner ansöker om ordningsvaktsfördordnanden för att patrullera på otrygga platser, trots att detta ligger utanför ordningsvakternas traditionella arbetsområde, samtidigt som deras inflytande på tryggheten står något oklar. LÄS MER

 2. 2. One for all, all for one? A study regarding collegial efficacy as a means to support English teachers in their teaching

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Andersson; Jimmy Olsson; [2019]
  Nyckelord :collegial efficacy; english as a foreign language; EFL; ESL; Teacher perspective; CTE; workplace situation; workplace communication; collegial exchanges; supportive measures; competence development;

  Sammanfattning : This study sets out to explore English teachers’ perceptions of aspects concerning their workplace and collegial collaborations. At the present time in Sweden, there is a need for new qualified teachers, and furthermore, a considerable amount of the current teachers employed are considering resignation. LÄS MER

 3. 3. Sojans roll i världen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anton Andersson; Astrid Berg; Emil Rådkvist; Sara Wennberg; Jacob von Zweigbergk; [2019]
  Nyckelord :Soybean;  Ecosystem services;  Conversion of natural ecosystem; USA; Brazil;  Argentina;  Glycine max; Soybean Consumption;

  Sammanfattning : The soybean has become one of the world's largest agricultural commodities, with growth in soybean production being driven by two prime demands, animal feed and food products. The purpose of this report is to analyze the role of the soybean in the world and study its consumption in order to make a projection of future demand. LÄS MER

 4. 4. Microarray Quality Control using Artificial Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Emil Andersson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Neural Network; ANN; Microarray; Quality Control; Automated Quality Control; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : When using antibody microarrays to diagnose diseases, the process of quality control of the microarray data is an important step. Currently, a part of this process is performed manually by visual inspection. LÄS MER

 5. 5. "Slopa skottkärran" : Socialsekreterares upplevelser av brukarinflytande i arbetet med missbruk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emil Andersson; Alina Bjerkland; [2019]
  Nyckelord :Brukarinflytande; missbruk; empowerment; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; socialtjänst och socialt arbete;

  Sammanfattning : För att uppnå god kvalitet i socialtjänstens arbete ska brukare få möjlighet till inflytande i sin egen planering. Då det på många platser saknas utarbetade metoder för att främja brukarinflytande kan socialsekreteraren bli utelämnad att själv försöka främja detta. LÄS MER