Sökning: "Emil Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Emil Andersson.

 1. 1. jämförelse i prestanda mellan MySQL och mongodb för hantering av dykdata : En jämförelse av prestanda vid interaktion av data mellan MySQL och MongoDB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andersson Emil; [2018]
  Nyckelord :MySQL; MongoDB; Dykning; Loggböcker; Prestandajämförelse;

  Sammanfattning : Varje gång det sker ett dyk ska det skrivas en dyklogg som beskriver vad som gjorts och vad som setts. Dock brukar dessa loggar lagras fysiskt vilket leder till att datan försvinner med tiden. Man bör därför lagra loggarna i en databas för att bevara datan och förenkla interaktion. LÄS MER

 2. 2. Hexacopter with gripping module

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emil Andersson; Anders Bogga; [2018]
  Nyckelord :UAV; drone; CPS; multicopter;

  Sammanfattning : The 2018 CPS-VO challenge is a competition focusing on the development of a drone which has the ability to search a area for a lost drone and recover it to a specific destination, all this is to be done autonomous. To participate in the challenge three thesis projects was done by three different teams. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av featurebaserad modellering och direktmodellering

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Ludvig Horndahl; Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :CAD; solid edge; featurebased; evaluation; direct modeling; CAD; Solid edge; featurebaserad; utvärdering; direktmodellering;

  Sammanfattning : The benefits of using feature-based CAD methodology and direct modelling are discussed inthe thesis. An experimental CAD study has been performed in which three different cases hasbeen modelled to get an overview of how direct modelling works in Solid Edge ST10 and to determine how the methodology could be integrated into product development. LÄS MER

 4. 4. Optimization and re-design of a wheel hub to reduce unsprung mass of a rallycross car

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :Wheel jub; vehicle dynamics; optimization; Finite element analysis;

  Sammanfattning : The Wheel Hub of a rallycross car is analysed to reduce the unsprung mass of the car. The problem statement is to mainly focus on the unsprung mass related to the suspension, and more specifically on the Wheel Hub. One of the objectives of the suspension system of a car is to damping the movement of the car. LÄS MER

 5. 5. Vit makt i skolan : Skolors motarbete

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER