Sökning: "Emil Börjesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Börjesson.

 1. 1. Metodutveckling för studie av fastbränsleomvandling i en CLC-modell

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Emil Lillieblad; Fredrik Börjesson Sandén; Ida Blomgren; Kajsa Engevall; Love Mowitz; Johan Billton; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Multi-Perspective Analysis of Software Development: a method and an Industrial Case Study

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Emil Börjesson; [2010]
  Nyckelord :Exploratory research; Research Methods; Software Engineering; BAPO; Analytical matrix; Chronological and Aspect oriented alignment; Safety critical software;

  Sammanfattning : In November 2009 a project was started between Chalmers University of Technology and aSwedish company developing safety critical software, in this report referred to as CompanyA. Thegoal of the project is to investigate and improve CompanyA's Verification and Validation practices. LÄS MER