Sökning: "Emil Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Emil Berg.

 1. 1. Viljan att förstå terroir : Explorativ studie av begreppets ursprung till dess vidare användning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Anna Berg Grimstad; Emil Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Terroir; estetiska logiker; ontologi; vinmarknad; savoir faire; kvalitativ metod; vin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det är ju ett lagarbete : - Enhetschefers upplevelse och agerande i arbetet med utmanade beteende på LSS-boenden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emil Berg; Linnéa Björnberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Field Measurements and Modelling Analysis of Integrated Ice Rink Energy Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :EMIL BERG-LUNDFELDT; [2020]
  Nyckelord :Heat recovery; energy efficiency; ice rink energy systems; trans-critical CO2; Värmeåtervinning; energieffektivitet; energisystem i isrinkar; transkritiskt CO2.;

  Sammanfattning : Behrn Arena in Örebro, Sweden, is an ice rink facility where the company is interested in ways of improving their current energy system in terms of energy efficiency. Currently, district cooling is purchased to reclaim the waste heat from the ice rink refrigeration system, which is further used as a heat source for local district heating distributor. LÄS MER

 4. 4. Forest-based bioeconomy - to be or not to be? : a socio-technical transition

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Carolina Berg Rustas; Emil Nagy; [2019]
  Nyckelord :enabling factors; hindering factors; low carbon transition; public perception; wooden multi-story buildings; wooden multi-storey buildings; bioekonomi; flervåningshus i trä; hindrande faktorer; möjliggörande faktorer; skogsbaserad bioekonomi; social acceptans; socio-teknisk övergång;

  Sammanfattning : In this study, social acceptance of forest-based bioeconomy and primarily wooden multi-story buildings was examined. This study is a pilot study. Earlier studies have examined different stakeholder groups’ perceptions of the bioeconomy, but one group that has not been examined thoroughly is the public. LÄS MER

 5. 5. Sojans roll i världen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anton Andersson; Astrid Berg; Emil Rådkvist; Sara Wennberg; Jacob von Zweigbergk; [2019]
  Nyckelord :Soybean;  Ecosystem services;  Conversion of natural ecosystem; USA; Brazil;  Argentina;  Glycine max; Soybean Consumption;

  Sammanfattning : The soybean has become one of the world's largest agricultural commodities, with growth in soybean production being driven by two prime demands, animal feed and food products. The purpose of this report is to analyze the role of the soybean in the world and study its consumption in order to make a projection of future demand. LÄS MER