Sökning: "Emil Book"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Emil Book.

 1. 1. Nyemissioner och framtida kursutveckling : en studie på branscheffekters påverkan på den långsiktiga kursutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emil Linansky; Jakob Andersson; [2020]
  Nyckelord :Branscheffekt; avvikande avkastning; BHAR; informationsasymmetri; windows of opportunity; emittent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om nyemissioner och hur bolag som genomför dessa presterar på marknaden finns det gott om. Överlag är alla ense om att ett bolag som genomfört en nyemission kan väntas generera lägre avkastning under de kommande åren jämfört med bolag som inte sett detta behov. LÄS MER

 2. 2. Det amerikanska folkets inflytande över landets federala vapenlagar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emil Hölttä; [2020]
  Nyckelord :USA; Gun legislation; elite theory; C. Wright Mills; USA; vapenlagar; elit teori; C. Wright Mills;

  Sammanfattning : In this essay I will be researching the effect the American public have on the political decisions that are made regarding the federal gun laws in the country. The US is a well known democracy, but there might be other wills and interests that intervene with the opinions of the people. The theoretical framework of the essay is from author C. LÄS MER

 3. 3. Estimating Expected Shortfall Using Parametric and Non-Parametric Approaches

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Hedman; Emil Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Value at Risk; Expected Shortfall; Normal distribution; t-distribution; Historical Simulation; Extreme Value Theory; Peaks Over Threshold; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the implementation of the Fundamental Review of the Trading Book in January of 2022, financial institutions will be obligated to implement Expected Shortfall as a means of determining market risk capital. With the transition from Value at Risk to Expected Shortfall, the question of how to accurately forecast Expected Shortfall arises. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av automatiserad tillverkningsprocess för lodpinnar med tråd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emil Nilsson; Axel Månsson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Lodpinnar; Tillverkningsprocesser;

  Sammanfattning : Varför behöver tillverkningsprocesser automatiseras? Anledningarna är flera, delvis så är det ett sätt för högavlönade länder att konkurera med lågavlönade då det kostar lika mycket att investera i tekniken i båda länderna. Det kan också underlätta tillverkning av komplexare produkter med mindre felmarginal. LÄS MER

 5. 5. A Multiple Linear Regression Model To Assess The Effects of Macroeconomic Factors On Small and Medium-Sized Enterprises

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Emil Book; Linus Ekelöf; [2019]
  Nyckelord :Statistics; Applied Mathematics; Regression Analysis; Statistik; tillämpad matematik; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Small and medium-sized enterprises (SMEs) have long been considered the backbone in any country’s economy for their contribution to growth and prosperity. It is therefore of great importance that the government and legislators adopt policies that optimise the success of SMEs. LÄS MER