Sökning: "Emil Dahlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Dahlin.

 1. 1. Konsumenter av tuffa idrottsevenemang motiveras av social status : Kvalitativ studie om utövarnas motivation till Ironman

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nils Dahlin; Emil Quick; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärarlöner : En studie av gymnasieelevers incitament med avseende på att välja lärarprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rickard Dahlin; [2016]
  Nyckelord :Lärarlöner; rekrytering; incitament; Ludwig von Mises; praxeologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på varför elever i sista året på gymnasiet kan tänka sig att söka sig eller inte söka sig till ett lärarprogram. Det empiriska materialet består av en enkätundersökning där olika val har gjorts av elever i en medelstor kommun i Sverige. LÄS MER