Sökning: "Emil Edberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Edberg.

 1. 1. Aspects of modern health worries as predictors of development of anxiety and depression symptoms

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Arvid Edberg; Emil Ahlzén; [2018]
  Nyckelord :Modern health worries; MHW; Modern Health Worries Scale; MHWS; anxiety; depression; Modern hälsooro; MHO; Modern Health Worries Scale; MHWS; ångest; depression;

  Sammanfattning : Worries about the negative health effects of modern life (Modern health worries, MHW) have increased during the last decades, but the phenomenon is not fully understood. The present study investigated the associative and predictive relationship between different types of MHW and symptoms of anxiety and depression in a large sample from Västerbotten county, Sweden (n=2223). LÄS MER

 2. 2. Skrapa försäljningssidor på nätet : Ett ramverk för webskrapningsrobotar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Emil Karlsson; Mikael Edberg; [2016]
  Nyckelord :Web scraping; Web crawling; Framework; Listbased sales websites.;

  Sammanfattning : På internet finns det idag ett stort utbud av försäljningswebbsidor där det hela tiden inkommer nya annonser. Vi ser att det finns ett behov av ett verktyg som övervakar de här webbsidorna dygnet runt för att se hur mycket som säljs och vad som säljs. LÄS MER