Sökning: "Emil Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Emil Eriksson.

 1. 1. Fotledskinematik vid enbenslängdhopp efter främre korsbandsskada : En jämförelse med knäfriska kontroller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Jakob Geholm; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; Ankle; Kinematics; Rehabilitation; Movementanalysis; Return to sports; Främre korsband; Fotled; Kinematik; Rehabilitering; Rörelseanalys; Återgång till sport;

  Sammanfattning : IntroduktionFrämre korsbandsskador (ACL-skador) leder till nedsatt knäfunktion och är en stor bidragande orsak till att de ACL-skadade slutar med sin idrott. Detta kan delvis förklaras av nya rörelsestrategiser som används för att minska belastning på den skadade knäleden. LÄS MER

 2. 2. An Introduction to Orthogonal Geometry

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Emil Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we use algebraic methods to study geometry. We give an introduction to orthogonal geometry, and prove a connection to the Clifford algebra. .. LÄS MER

 3. 3. Belastad knäböj: Skillnader i muskelaktivering mellan utförande i fri bana och Smith-maskin samt mellan personer med olika anteversionsvinklar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Anastasia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Smith-maskin; Elektromyografi EMG ; mm. quadriceps; mm. hamstrings; m. gluteus maximus;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om det finns skillnader i muskelaktivering i lår- och sätesmuskulatur under belastad knäböj då den utförs med fri skivstång på axlarna respektive i Smith-maskin. Ett andra syfte var att undersöka om anteversionsvinklar kan påverka muskelaktiveringen. LÄS MER

 4. 4. Beetle : En ergonomisk tandläkarstol

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Emil Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Ergonomi; stol; tandläkare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom många professioner utvecklas belastnings- och förslitningsskador på grund av ensidiga rörelser som krävs för att utöva yrket. Tandläkare är ett sådant yrke där tandläkaren måste inta olika positioner för att komma åt patientens munhåla på bästa sätt under en behandling. LÄS MER

 5. 5. Viljan att förstå terroir : Explorativ studie av begreppets ursprung till dess vidare användning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Anna Berg Grimstad; Emil Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Terroir; estetiska logiker; ontologi; vinmarknad; savoir faire; kvalitativ metod; vin;

  Sammanfattning : .... LÄS MER