Sökning: "Emil Forssell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Forssell.

 1. 1. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 2. 2. Att avtala om rättskraft i dispositiva tvistemål : Särskilt om processuella avtal och negativ rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Forssell; [2018]
  Nyckelord :Disputes; res judicata; Processrätt; rättskraft; negativ rättskraft; dispositionsprincipen; res judicata;

  Sammanfattning : Enligt 17:11 Rättegångsbalken (1942:740) gäller att en dom har rättskraft, vilket bland annat medför att samma sak inte kan tas upp och prövas av rätten igen (res judicata). Givet den negativa rättskraftens betydelsefulla rättsliga verkan och dess breda prekluderande effekt, ställer jag mig frågan om det är möjligt för parterna i dispositiva tvistemål att avtala om rättskraftens verkningar. LÄS MER