Sökning: "Emil Fritz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Fritz.

 1. 1. Distribuerad spelledning : Kartläggning, analys och utvecklingsförslag av spelledarens roll i Emergo Train System

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emil Fritz; [2016]
  Nyckelord :Distribuerad kognition; situationsmedvetenhet; gränssnittdesign; simuleringsverktyg; DiCoT.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har ämnat kartlägga rollen som spelledare i Katastrofmedicinskt Centrums övningsverktyg Emergo Train System för att sedan göra det möjligt att ta fram ett prototypgränssnitt till det uppkommande DigEmergo. Spelledarens roll har kartlagts med utgångspunkt i distribuerad kognition och utvalda principer ur DiCoT. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier - dialog på grönbete : En studie om myndigheters arbete med sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Clara Enqvist; Emil Fritz; [2012]
  Nyckelord :Dialog; Relationer; Myndigheter; Sociala medier;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur tänker myndigheter om kommunikation till medborgare i förhållande tilldet nya sociala medielandskapet? Bakgrund: År 2010 kom Sveriges kommuner och landsting (SKL) ut med riktlinjer för hurmyndigheterna bör förhålla sig till sociala medier. Detta blev startskottet förmyndigheternas närvaro i de sociala medierna. LÄS MER