Sökning: "Emil Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emil Håkansson.

 1. 1. Value Investing on the Nordic Stock Market - Does the Magic Formula constitute a viable strategy for outperforming the market?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emil Håkansson; Pontus Kvarnmark; [2017]
  Nyckelord :Value Investing; Sharpe Ratio; Nordic Stock Market; Magic Formula; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate if following the magic formula can yield superior investment returns in relation to the risk taken. The magic formula is a term coined by Joel Greenblatt, describing a systematic approach to successful stock investing. LÄS MER

 2. 2. Är svenska aktiemarknaden effektiv : Kan aktierekommendationer skapa möjlighet till systematisk överavkastning?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Böö; Emil Håkansson; [2016]
  Nyckelord :Aktierekommendationer; Börsveckan; överavkastning; marknadseffektivitet; aktier; eventstudie;

  Sammanfattning : Marknadens reaktion på aktierekommendationer från tidningen Börsveckan undersöks för att sedan jämföras mot utvecklingen i OMXSPI. Aktien och marknaden observeras en dag innan rekommendationen offentliggörs till en vecka efter. LÄS MER

 3. 3. Something old, something new, something borrowed, something blue : A collaborative master thesis project exploring the development of Löfstrands Verkstad’s identity through physical artifacts, the contextualization of them and the system that provides them.

  Magister-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Emil Håkansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förord:Ämnet för mitt examensarbete var att arbeta med företagsidentitet genom att fläta samman ett specifikt företags (Löfstrands möbelrenoveringsverkstad) befintliga verksamhetsstruktur och ambition med planeringen och formgivningen av dess egenproducerade objekt.Löfstrands Verkstads vilja att skapa möbler som skall kunna ärvas vidare (likt de möbler de renovering i sin befintliga verksamhet) lades tillsammans med möjligheterna med småskalig produktion (i deras verkstad, samt kontaktnät) som grund till en verksamhetsbreddning för Löfstrands Verkstad i Hägersten. LÄS MER

 4. 4. Intake Port Isolation for Direct Injected Turbo Charged Gasoline Engines

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Emil Håkansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work relates to an intended improvement of volumetric efficiency, particularly on lower engine speeds, in a direct injection turbo charged gasoline engine. It has been known for a long period of time that heat transfer rate in flow components, such as intake system can have considerable effects on mass flow and consequently volumetric efficiency. LÄS MER

 5. 5. Premiumvarumärkesbyggande, existerar det? : En studie av framgångsrika premiumvarumärken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Andreas Håkansson; Emil Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Premiumvarumärken; varumärkesbyggande; premiumvarumärkesbyggande; varumärken;

  Sammanfattning : SammanfattningExamensarbete Kandidatnivå i Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linneuniversitetet, Enterprising and Business Development, 2EB00E, VT 2010.Författare:Andreas Håkansson och Emil Eriksson Handledare: Frederic Bill Titel:Premiumvarumärkesbyggande, existerar det? Bakgrund:Att företag aktivt och strategiskt jobbar för att bygga upp deras varumärken är något som blivit mycket populärt de senaste två decennierna på grund av alla de fördelar det innebär att aktivt jobba med varumärket. LÄS MER