Sökning: "Emil Jarl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Jarl.

 1. 1. Smartphones and news consumption in Kenya : How technical devices are used by students at the Technical University of Mombasa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fredrik Jarl; Emil Moberg Lundén; [2015]
  Nyckelord :Kenya; smartphone; news consumption; ICT; ICT4D; the digital divide; New Media;

  Sammanfattning : Our study has explored how university students at the Technical University of Mombasa, TUM, in Kenya consume news. The aim of the research has been to get a snapshot picture of what the consumption look like in a time and context when the development of Internet Communication Technology, ICT, has increased rapidly in a short period of time. LÄS MER

 2. 2. Moderna ångmotorer : kolvstångens elastiska egenskaper

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Joen Jarl; Emil Olofsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta projekt har en kolvstång i en axialkolvmotor utretts i ett hållfasthetstekniskt syfte. En modell har ställts upp och simulerats med hjälp av ett FEM-program. Problemet har även analyserats analytiskt för att kunna verifiera datormodellen. LÄS MER