Sökning: "Emil Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Emil Johansson.

 1. 1. Analys av kredit- och ränterisk över konjunkturcykler - En studie av amerikanska företagsobligationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Boström; Emil Johansson; [2019-07-09]
  Nyckelord :US Corporate bonds; Credit spread; Credit rating; Volatility; Contingent claims pricing model;

  Sammanfattning : In recent years, the market for US corporate bonds has recovered from the financial crisis in 2008. Since the credit spread is of great importance to many stakeholders, this thesis has been written with the purpose to examining the underlying factors that affect the credit spread for US corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. A MODEL-INDEPENDENT METHODOLOGY FOR A ROOT CAUSE ANALYSIS SYSTEM : A STUDY INVESTIGATING INTERPRETABLE MACHINE LEARNING METHODS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Emil Conradsson; Vidar Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, companies like Volvo GTO experience a vast increase in data and the ability toprocess it. This makes it possible to utilize machine learning models to construct a rootcause analysis system in order to predict, explain and prevent defects. LÄS MER

 3. 3. BERÄKNING I SUBTRAKTION MED FOKUS PÅ METODER OCH STRATEGIER : En intervjustudie kring lärares subtraktionsundervisning i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; Emil Johansson; [2019]
  Nyckelord :matematik; metod; strategi; subtraktion; undervisning;

  Sammanfattning : Lärare i matematik ska skapa och bedriva matematikundervisning där elever får förutsättningar till att lära sig matematik och där de inhämtar matematisk kunskap. Det är av vikt att undervisning i matematik präglas av variation då elever lär sig på olika vis. LÄS MER

 4. 4. Weight reduction of a connecting fitting used for frame assembly : A design optimization at IKEA Components AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Sjöqvist; David Johansson; [2019]
  Nyckelord :design; optimization; design improvement; weight reduction; design for environment; DFE; material study; 3D-scanning; reverse engineering; FEM; FEA; finite element method; strength analysis;

  Sammanfattning : Continuous improvements are an integral part for the development of everyday life. These improvements do not only ascertain financial gain but also lessening the environmental impact. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER