Sökning: "Emil Johnson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emil Johnson.

 1. 1. Förbättrad leveransprecision med Building Information Modeling : Med fokus på materialleveranser till nybyggnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Amanda Sahlin; Emil Johnson; [2018]
  Nyckelord :Building information modeling; supply chain management; just in time; on-time delivery; material delivery; Leveransprecision; materialleverans;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur BIM kan användas för att förbättra leveransprecisionen av materialleveranser till byggarbetsplatsen gällande nybyggnationer. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar formulerats. LÄS MER

 2. 2. Eye to eye : A contrastive view on the metaphorical use of the eye in English and Japanese

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Emil Mårup; [2016]
  Nyckelord :conceptual metaphor; idiom; cognitive linguistics; Japanese; English; eye; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The present thesis deals with the metaphorical role of the eye in the Japanese language and how it compares to English. Metaphorical concepts provided by Lakoff and Johnson are explained in the context of English, then translated and tested with native Japanese people to see if the same concepts are apparent in the Japanese language. LÄS MER

 3. 3. Språkets alstrande energi. Om ekopoetiska strategier hos Bengt Emil Johnson, Fredrik Nyberg och Anna Hallberg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Sofia Roberg; [2015]
  Nyckelord :ekopoesi; animal studies; posthumaniora; posthumanistisk teori; ekokritik; material ecocriticism; nymaterialism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks begreppet ekopoesi med hjälp av teoretiska perspektiv från ekokritiken och nymaterialistiska teorier som betonar att diskurs och materia inte kan skiljas åt utan är korskopplade och sammantvinnade i en materiell-semiotisk verklighet. Bengt Emil Johnson identifieras som en föregångare till en samtida poesi som inte endast behandlar ekologiska teman utan även använder sig av språket som en materia på ett sätt som skulle kunna kallas ekologiskt. LÄS MER

 4. 4. Dödslyckningar i semikolon : Konkretistiska grepp i dikter av Erik Beckman, Åke Hodell och Bengt Emil Johnson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristoffer Westin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. A journey through our surroundings : A study of organizational metaphors in Metasaga

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Emil Josefsson; [2010]
  Nyckelord :Metasaga; reflective questions; linguistic metaphors; conceptual metaphor theory; conceptual metaphors; categorization; organizational metaphors;

  Sammanfattning : According to recent cognitive science, our perceptive senses help develop human cognition, and the process of organizing our inner representations of the world around us. As a result, conceptual metaphors are deemed to be essential to our understanding of abstract entities; how we perceive an organization depends for instance on what metaphor is used to describe it. LÄS MER