Sökning: "Emil Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Emil Jonsson.

 1. 1. Rostningens påverkan på koffein och klorogensyra - en kartläggning av Soldes kaffe

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Emil Jonsson; Ulf Davidson; [2021]
  Nyckelord :kaffe; koffein; klorogensyra; livsmedelsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : Kaffe är en av världens viktigaste handelsvaror. Kaffe innehåller flera aktiva biokomponenter med hälsobringande effekter. Studier har visat att kaffekonsumtion kan minska risken för flertalet sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar vid implementering av Robotic Process Automation : En studie om vilka utmaningar konsulter möter före och under implementering av RPA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Simon Nordenhjelm; Carl-Emil Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Robotic ProcessAutomation; Implementation; Consultant; Challenges; Robotic process automation; RPA; konsult; implementation; utmaningar;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är en ny teknik med hög potential för organisationer som vill göra stora tids- och kostnadsbesparingar samt möjliggöra för deras anställda att fokusera  på mer värdeskapande arbetsuppgifter. Men med ny teknik tillkommer det nya utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Industrial Internet of Things Collaborations : A Contingency Framework for Smart Grid Development in Renewable Energy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Leo Haglund; Emil Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Smart Grids; IT; OT; Integration; Industrial IoT; Innovation Ecosystems; Collaboration; Challenges; Contingency Framework; Utility ;

  Sammanfattning : Purpose - As energy demand increases in tandem with an increasing climate crisis, the world runs towards renewable energy generation. Within the area of Industrial Internet of Things (IIoT) there are a multitude of opportunities that should be capitalized on, but this requires an integration of the connected systems of Information Technology (IT) and the governing systems of Operational Technology (OT). LÄS MER

 4. 4. Which firm characteristics determine access to finance for SMEs within the East African Community?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joseph Fridner; Emil Jonsson; [2020-06-29]
  Nyckelord :SME; access to finance; East African Community; sub-Saharan Africa; logit; FDR; asymmetric information;

  Sammanfattning : Financial constraints among SMEs are generally more prevalent in the developing world than in the developed world, but SMEs in sub-Saharan Africa stand out as being particularly constrained. Previous studies also show causal links between access to finance and company growth and increased prosperity. LÄS MER

 5. 5. Förenklad kommunikation för äldre med hjälp av Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Carl Rosengren; Emil Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Raspberry Pi; Kommunikation; Äldre; Användbarhet; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Äldre personer utgör en ökande del av samhällets population. I det allt mer digitala samhället blir teknisk kompetens nära ett måste för att ha förutsättningarna att hänga med. Allt mer komplexa apparater för att utföra något som tidigare kändes enkelt riskerar att utöka klyftan mellan den digitala och den analoga användaren. LÄS MER