Sökning: "Emil Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Emil Karlsson.

 1. 1. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 2. 2. Kusliga odjur eller inbjudande varelser? : En undersökning kring manifestationen av kusliga dalen hos antropomorfiska karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Karlsson; Sigurd Nordberg; [2021]
  Nyckelord :Kusliga dalen; antropomorfism; karaktärsdesign; TV-spel;

  Sammanfattning : Denna studie har utgått från tidigare forskning kring antropomorfism och kusliga dalen-fenomenet. Undersökningens syfte har varit att utröna om fenomenet hos antropomorfiska enheter sker genom kategoriseringssvårighet eller genom realisminkonsekvens. Den har även undersökt vilka fysiska drag och vilka djurarter som orsakar effekten mest. LÄS MER

 3. 3. Pensionering eller arbetsliv? : En studie om varför människor väljer att stanna kvar i arbetslivet trots möjligheten att gå i pension

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sebastian Smedberg; Emil Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Ålderism; Arbetets betydelse; pension; attityder till arbete; motivation; Jahoda;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa uppsatsen är att få en djupare förståelse om varför människor väljer att stanna kvar på arbetsmarknaden efter uppnådd pensionsålder, vilken inställning äldre arbetstagare har till att avsluta sitt arbetsliv samt hur samhälleliga normer och fördomar påverkar äldre i arbetslivet. Med ambitionen att uppfylla undersökningens syfte och frågeställningar, har vi genomfört tio intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Tävlingssystem för Teknikåttan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Henriksson; Sebastian Karlsson; Victor Löfgren; Björn Modée; Josef Olsson; Max Rüdiger; Carl Schönfelder; Emil Wahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Kandidatarbete; datateknik; datavetenskap; programvaruteknik; teknikåttan; tävlingssystem;

  Sammanfattning : Denna rapport gjordes som en del av kursen TDDD96 och beskriver det arbete som gjorts åt Teknikåttan under våren 2021. Projektets mål var att skapa ett väldokumenterat tävlingssystem som skulle vara lätt för andra att utöka vilket gruppen också lyckades med. LÄS MER

 5. 5. Multifaceted effects of competition and plant-soil feedbacks on Achillea millefolium grown in soil from a riparian meadow : Emil Karlsson - Umeå University - Thesis project - 60 hp

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emil Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Plant; Competition; Plant soil feedback; Yarrow; Achillea millefolium; Centaurea cyanus; Soil; pH; Nitrate; Ammonium; Nitrogen; Soil texture; Light; Sweden; Height; Biomass; Field; Growth chamber; Greenhouse; Ecology; Relative fitness; Stabilizing niche; Konkurrens; Jordmån; Kärlväxter; Röllika; Blåklint;

  Sammanfattning : Competition between plant individuals and how plants alter soil properties are key processes which drive changes in plant communities over time. Estimating the relative importance of these processes and how they affect plant growth in different ecological contexts and communities is an active area of research. LÄS MER