Sökning: "Emil Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Emil Karlsson.

 1. 1. Multifaceted effects of competition and plant-soil feedbacks on Achillea millefolium grown in soil from a riparian meadow : Emil Karlsson - Umeå University - Thesis project - 60 hp

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emil Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Plant; Competition; Plant soil feedback; Yarrow; Achillea millefolium; Centaurea cyanus; Soil; pH; Nitrate; Ammonium; Nitrogen; Soil texture; Light; Sweden; Height; Biomass; Field; Growth chamber; Greenhouse; Ecology; Relative fitness; Stabilizing niche; Konkurrens; Jordmån; Kärlväxter; Röllika; Blåklint;

  Sammanfattning : Competition between plant individuals and how plants alter soil properties are key processes which drive changes in plant communities over time. Estimating the relative importance of these processes and how they affect plant growth in different ecological contexts and communities is an active area of research. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning och Visualisering av Kvaternioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Emil Hietanen; Hampus Ahlebrand; Henrik Petterson; Philip Karlsson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Kvaternion; Kvatternionram; Gaussavbildning; Rotation; Orientering; Stelkroppsdynamik; Visualisering; Bält-tricket; Bolltricket.;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker hur kvaternioner kan visualiseras och användas i diversetillämpningar. Generaliseringen av komplexa tal upp till fyra dimensioner, senare känt somden hyperkompelxa talmängden kvaternioner presenterades för världen av Sir William RowanHamilton, 1854, och har sedan dess applicerats inom flera områden. LÄS MER

 3. 3. Standardisering av processer vid fastighetsbyggen : En kvalitativ fallstudie om en standardisering av processer kan förbättra hanteringen och lagerhållningen av material i stora fastighetsbyggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Karlsson; Filip Norman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprojekt är i de flesta fall komplexa projekt där flera företag försöker samarbeta för att skapa en så god och effektiv arbetsplats som möjligt. När byggprojekt även i de flesta fall utförs på en begränsad yta så uppstår än fler utmaningar på grund av behovet att inneha rätt material, på rätt plats, vid rätt tid. LÄS MER

 4. 4. Vilka aspekter finns det att beakta kring gödselseparering och dess transporter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Karlsson; Magnus Nyholm; [2020]
  Nyckelord :gödselseparation; fosfor; övergödning; transport och dess miljöpåverkan;

  Sammanfattning : I dagens jordbruk finns det en ojämn fördelning utav näringsämnena från den animaliska gödseln. De flesta djurgårdarna är belägna i skogs och mellanbygd där det oftast inte finns tillräckligt med spridningsareal. LÄS MER

 5. 5. Födelsemånadens inverkan på elevers prestation i matematik : En statistisk analys av resultat från TIMSS 2015 och TIMSS advanced 2015

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att dels undersöka om när på året ett barn fötts samt tidigare uppvisade matematiska förmågor före skolåldern har någon påverkan för elevers testresultat i matematik i TIMSS 2015 och TIMSS advanced 2015. Dessutom om det finns någon skillnad mellan könen. LÄS MER