Sökning: "Emil Lindmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emil Lindmark.

 1. 1. Övervakning och bedömning av flygledares prestanda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Markus Alvila; Jonathan Johansson; Philip Johansson; Silas Lenz; Sebastian Lindmark; Emil Norberg; Viktor Regard; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Möjligheten att fjärrstyra flygledartorn kommer att ställa högre krav på flygledares koncentrations- och simultanförmåga runt om i Sverige. Det är viktigt att åtgärder tas för att förhindra att en trött flygledare begår ett misstag och det är just detta som det framtagna systemet försöker att förhindra. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility som avtalsvillkor : Kan multinationella företag hållas kontraktsrättsligt ansvariga för oetiskt beteende?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Lindmark; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekten av ökad konkurrens på hotellmarknaden i Örnsköldsvik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Emil Lindmark; [2016]
  Nyckelord :Interaction; changed market; Competition;

  Sammanfattning : ABSTRACT Hotels and the hotel sector is one of the most uprising sector on the market and individuals travels more and in Sweden the capacity of logy and hotels continue to grow. The development of the industry increases the need to more capacity of hotel room in Sweden and in the destination in this study area Örnsköldsvik. LÄS MER