Sökning: "Emil Ljungberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emil Ljungberg.

 1. 1. Att skapa plats för dans i den kreativa staden : Samspel mellan institutionella logiker i ett stadsplaneringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Kretz; Alba Lindblad; [2020]
  Nyckelord :Culture; production spaces; urban planning; urban development strategies; interplay; institutional logics; gentrification; Kultur; produktionsplatser; stadsplanering; stadsplaneringsstrategier; institutionella logiker; samspel; gentrifiering;

  Sammanfattning : As Stockholm grows many rent controlled facilities subsidized by the government are rapidly decreasing leaving culture operators struggling with increasing rents. At the same time the instrumental values of culture are increasing, taking a greater role in the strategic urban and city planning of Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Livscykelkostnad för olika grader av automatiserat underhåll : LCC för manuell och semiautomatisk kameratvätt i Sveriges vägtunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emil Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :Level of Automation; Life Cycle Cost; LCC; maintenance; road tunnels.;

  Sammanfattning : At the Swedish Transport Administration two different maintenance strategies are practiced to keep cameras in road tunnels clean. The theory of Life Cycle Cost, LCC, is applied on maintenance depending on its Level of Automation, LoA, and is further developed. LÄS MER

 3. 3. När magin försvinner : En studie om artificiell intelligens betydelse för företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ljungberg; Fredrik Norberg; [2015]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; Big Data; Pattern Recognition; Teknikutveckling; Teknik-implementering; Kundnytta;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks fenomenet artificiell intelligens och vilken funktion den i dagsläget fyller för företag. Uppsatsens första del består av en förstudie där begreppet artificiell intelligens (AI) reds ut. LÄS MER

 4. 4. Övervakningsfunktion för en mätplattform för mätning i bil – erfarenhetsrapport från kandidatprojekt i programvaruutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Viktor Andersson; Emil Berg; Emanuel Bergsten; Johan Classon; Tony Fredriksson; Max Halldén; Niklas Ljungberg; [2014]
  Nyckelord :Sensor; Bil; ISY; Systemteknik; IDA; Android; Kandidatarbete; LIU; LiTH;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller de samlade erfarenheterna från ett produktutvecklingsprojekt i kursen TDDD77 vid Linköpings universitet. Projektets mål var att skapa en applikation för att visualisera mätdata från en specialutrustad bil på en surfplatta. LÄS MER

 5. 5. Optical sensors for mechanomyography and tissue chromophores

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Emil Ljungberg; [2013]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The mechanomyogram (MMG) is a mechanical oscillations observable on the surface of the skin as a muscle contracts. Measurement of the MMG utilizing contact sensors with a weight greater than 6 g has proved to interfere with the measurement. Use of optical displacement sensors without direct contact to the skin would remove this deficiency. LÄS MER