Sökning: "Emil Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emil Lundberg.

 1. 1. Redovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : En komparativ studie mellan små och stora noterade företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Lundberg; Carl Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Immateriella tillgångar; IFRS 3; Små noterade företag; Rörelseförvärv;

  Sammanfattning : IFRS 3 – Rörelseförvärv antogs 2005 i syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten för börsnoterade företag. Utfallet blev däremot att andelen goodwill ökade i stora svenska börsnoterade företag, vilket anses medföra en försämrad transparens i de finansiella rapporterna. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av LCA - och LCC - beräkningar för anläggningskonstruktioner : Ett verktyg för hänsynstagande av miljö och kostnad i tidigt projekteringsskede

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Andreas Linder; Emil Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Automation; BIM; Tekla Structures; Excel; VBA; Programming; Klimatkalkyl; LCA; LCC; Automatisering; BIM; Tekla Structures; Excel; VBA; Programmering; Klimatkalkyl; LCA; LCC;

  Sammanfattning : Vid projektering av ett byggnadsverk är det viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan och kostnader under hela konstruktionens livslängd. Detta görs genom så kallade livscykelanalyser (LCA) och livscykelkostnadsanalyser (LCC-analys). En LCA berör miljöaspekter och potentiell miljöpåverkan genom en produkts hela livscykel d.v. LÄS MER

 3. 3. The Product Development and Adoption Process of Tech Startups

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Denise Sandquist; Emil Lundberg; [2018]
  Nyckelord :technology tech startup; edtech; sportstech; product development; diffusion of innnovation;

  Sammanfattning : Tech startups that launch new products in new markets commonly operate in conditions of high uncertainty and a majority of these fail in an early stage. To survive and succeed, the way product development is conformed and executed plays a large role. LÄS MER

 4. 4. Konstruktioner av en sexköpare : en diskursteoretisk analys av offentliga dokument

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Emil Ahlén; Linn Lundberg; [2017]
  Nyckelord :sex buyer; men’s sexuality; prostitution; Swedish sex buyer law; discourse; sexköpare; mäns sexualitet; prostitution; sexköpslagen; offentliga dokument; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to present dominant discourses of sex buyers in public documents published before and after the implementation of the Swedish sex buyer law; making the purchase but not the sale of sexual services illegal. The purpose is further to examine what consequences these discourses might have on social work with sex buyers. LÄS MER

 5. 5. Hur är det att vara en robot?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jacob Lundberg; Robin Christensen; Ylva Lundegård; Emil Segerbäck; Patrik Sletmo; Teo Tiefenbacher; Jon Vik; David Wajngot; [2017]
  Nyckelord :VR; robot; datorsystem;

  Sammanfattning : När både robotar och VR utvecklas i rask takt är det spännande att se vad för användningsområden de kan utnyttjas inom. I det här projektet har ett gränssnitt mellan VR och robot utvecklats, med målet att kunna bedriva forskning inom kognitionsvetenskap. LÄS MER