Sökning: "Emil Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emil Magnusson.

 1. 1. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 2. 2. Heat transfer in pressed steel powder - Part 1: Temperaturemeasurements in capsules

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Carl Johansson; Amanda Engström; Emil Lundgren; Emma Klåvus; Felix Ekholm; Johan Magnusson; Tinde Höjer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Besöket på akutmottagningen : En enkätstudie om patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande och informationsdelning på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Lindgren; Emil Magnusson; [2018]
  Nyckelord :Emergency service; information; professional-patient relations; age groups; Akutmottagning; information; vårdare-patientrelation; åldersgrupper;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla besök på en akutmottagning utgörs 40 % av personer som är ≥65 år. Mötet med sjuksköterskan är en central del av besöket på akutmottagningen. Sjuksköterskans bemötande och informationsdelning till patienten får således en stor betydelse för hur patienten upplever vården. LÄS MER

 4. 4. Missbrukare som sjuka

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emil Magnusson; [2016]
  Nyckelord :alcoholism; addiction; tolvsteg; missbruk; alkoholism; ärftlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka varför många i Sverige betraktar missbruk avsubstanser såsom alkohol och narkotika men även sexmissbruk, spelmissbruk m.m.som en sjukdom, samt vad detta synsätt grundar sig i. Studien är inriktad på en kritiskgranskning av den litteratur, texter och forskning som finns i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Den Homosexuelle som den Andre : En studie av konstruerande av samkönat begär och homosexualitet i tre kulturella verk.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl-Emil Åkerö; [2015]
  Nyckelord :Samkönat; begär; homosexualitet; homonormativitet; heteronorm; Folkhammar; Lemhagen; Magnusson; Duggan; Butler; Puar; Homonationalism; maskulinitet; performativitet; orientering; intersektionalitet.;

  Sammanfattning : In my thesis I research about the construction of homosexuality in three cultural works from 2008 to 2011. The research centres around the difference between same sex desire in practice and homosexuality as an identity. LÄS MER