Sökning: "Emil Moghaddam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Moghaddam.

  1. 1. FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM! - En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares Instagramkonton

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Gustaf Lundqvist; Emil Moghaddam; [2022-02-24]
    Nyckelord :Personifiering; kommunikation; politisk kommunikation; sociala medier; Instagram;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka på vilka sätt personifiering visar sig i utvalda inlägg på Instagram från de tre stycken svenska partiledare med flest antal följare på Instagram. Teori: Personifiering (professionell, privat, emotionell) Metod: Multimodal analys, kvalitativ textanalys, semiotisk analys Material: Inlägg tagna från Instagram av Ebba Busch (@buschebba), Ulf Kristersson (@kristerssonulf) och Jimmie Åkesson (akesson. LÄS MER