Sökning: "Emil Nordh"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emil Nordh.

 1. 1. En studie om marknadsnoterade fotbollsklubbar : Balansgången mellan finansiell lönsamhet och sportslig framgång

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Nordh; Marcus Holmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 1983 genomfördes den första marknadsnoteringen av en fotbollsklubb. Sedan dess har flera klubbar marknadsnoterats och även avnoterats. År 2018 finns det 23 marknadsnoterade fotbollsklubbar i Europa. LÄS MER

 2. 2. Kvalitativ och kvantitativ jämförelse mellan olika fonokardiografiska inspelningsverktyg för veterinärmedicinskt bruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emil Nordh; [2017]
  Nyckelord :elektroniska stetoskop; fonokardiografi; hund; katt; jämförelse;

  Sammanfattning : Auskultation av hjärtat med stetoskop är en viktig del i den kliniska diagnostiken och används dagligen av vårdpersonal världen över. Till skillnad från de analoga membranbaserade stetoskopen, erbjuder elektroniska stetoskop möjlighet till förstärkning och filtrering av ljud, simultan auskultation i grupp, lagring och återspelning av ljud, grafisk framställning av ljuden samt signalanalys. LÄS MER

 3. 3. Cost comparison model on total landed cost for purchased items : A case study of an industrial company

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Emil Jansson; Markus Nordh; [2016]
  Nyckelord :Total landed cost; purchasing of goods; Supply chain management;

  Sammanfattning : The business area wants to remain in a market leading position. To do so being cost efficient is central. Lowering costs in the supply chain and when it comes to purchasing products is one way of optimizing the organization's actions. The business area hasn't developed any model or tool to handle the Total Landed Cost (TLC). LÄS MER

 4. 4. Oralt skivepitelkarcinom på katt : uppkomst och förekomst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emil Nordh; [2014]
  Nyckelord :oralt; skivepitelkarcinom; katt; tumör; cancer; förekomst; uppkomst; riskfaktorer; oral; squamous cell carcinoma; feline; tumor; occurence; origin; risk factors;

  Sammanfattning : Oralt skivepitelkarcinom är den överlägset vanligast förekommande tumören i munhålan på katt och 10 % av alla tumörer som drabbar djurslaget består av denna cancerform. Lokala infiltrationer är vanliga medan metastasrisken till andra delar av kroppen är relativt låg. LÄS MER

 5. 5. Diffusion q-space measurements in-vivo does sequence timing influence the result?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Emil Nordh; [2007]
  Nyckelord :MRI; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imaging (MRI) is still a fast growing area of research and is an important part of the clinical tools used for diagnosis of various diseases. The diagnostic values of diffusion imaging are well known especially for ischemic stroke in the acute phase. LÄS MER