Sökning: "Emil Nylind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Nylind.

  1. 1. Kombuchans mikrobiologi : Hur olika tillredningssätt påverkar kombucha.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Emil Gallegos Wallgren; Emil Nylind; [2021]
    Nyckelord :kombuchabryggning; startvätska; fermentationstid; pH;

    Sammanfattning : .... LÄS MER