Sökning: "Emil Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emil Olofsson.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Vad gör en bilderbok lättläst? : En studie av adaptationen av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linda Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Adaptation; Astrid Lindgren; children’s picture books; easy to read; text image relationship; convention; Adaptation; Astrid Lindgren; bilderböcker för barn; lättläst; text- och bildrelation; konvention;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to investigate how a picture book for children is transformed into an easy-to-read version for children who have just started reading. I examine two versions of Emil of Lönneberga. LÄS MER

 3. 3. Improved algorithm for weighted matching of employees

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Emil Olofsson; [2015]
  Nyckelord :SONAR; Graph; Matching; Data mining; Linear programming; Linear regression; Constraint satisfaction;

  Sammanfattning : This report gives the reader a detailed description of a computer engineering master thesis work done at the company Netlight Consulting AB. Netlight Consulting AB is a growing IT consulting company based in Stockholm with offices in major cities across Europe. LÄS MER

 4. 4. Räcker metoderna till? : En fallstudie om ammunitionsröjning i marin miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

  Författare :Emil Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Ammuntionsröjning; EOD; Piratattacker;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ramen för ämnet Krigsvetenskap under författarens  studier på yrkesofficersprogrammet 2009 -2012 till nautisk officer. I studien beskrivs risker och metoder i samband med att ammunition omhändertas. LÄS MER

 5. 5. CARABAS III Konstruktion av antenninstallation på helikopter

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Emil Olofsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the construction work of a radar antenna for the radar systemCARABAS. CARABAS is a long wave airborne ground radar that has been developed bySAAB Microwave Systems and will now be mounted on a small helicopter, Schweizer 300.The antenna should be able to fold up and down. LÄS MER