Sökning: "Emil Paulsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Paulsson.

  1. 1. Patienters erfarenheter av genomgången hjärtinfarkt med fokus på depression : -En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Emil Sivertsson; Amanda Paulsson; [2015]
    Nyckelord :Depression; Hjärtinfarkt; Litteraturöversikt; Patientupplevelser; Rehabilitering Stöd.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Livet efter genomgången hjärtinfarkt anses komplicerat och omfattar fysiska och psykiska komplikationer. Depression betraktas som en vanlig och allvarlig komplikation som kan tillstöta, den påverkar hela människan och återhämtningsprocessen. LÄS MER