Sökning: "Emil Per"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Emil Per.

 1. 1. Rekommenderad framledningstemperatur i fjärrvärmenät baserat på rökgaskondensering : En beräkningsundersökning av rökgaskondensering och fjärrvärme i en medelstor svensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emil Hwit; [2019]
  Nyckelord :flue gas condensation; district heating; Stora Enso Kvarnsveden Mill; energy costs; return and feed temperature; energy; rökgaskondensering; fjärrvärme; Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk; energikostnader; fram- och returledningstemperatur; energi;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje största fjärrvärmeproducenten i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och utmaningar med att digitalisera den svenska skolan : En kvalitativ studie om lärarnas involvering i utvecklingen av IT-system vars syfte är att stödja deras arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Per-Emil Bergkvist; Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :User involvement; User participation; User attitude; Digitalizing; Edtech; Information system; School; Qualitative Study; Användarinvolvering; Användardeltagande; Användarattityd; Digitalisering; Edtech; Informationssystem; Kvalitativ Studie; Skola;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur lärare involveras i utvecklingen av IT-system som de förväntas använda i sitt arbete samt vilka möjligheter och utmaningar de finner i ämnet. Sveriges regering har satt som mål att bli det ledande landet i världen inom digitalisering i skolan. LÄS MER

 3. 3. Consulting with the Citizens : An Introductory Study on Citizen Participation in the European Commission ́s Online Consultations

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Juslin; [2019]
  Nyckelord :Online Consultations; EU Public Consultations; Citizen Participation; Participation Bias; The EU Consultation Regime;

  Sammanfattning : For a long time the citizen participation in the European Commission Online Consultations have been low and quite insignificant. This came to an abrupt change during 2018, with the consultation on Summertime arrangements bringing out over four million citizens to participate and it is now clear that the citizen impact on consultations are not something to overlook. LÄS MER

 4. 4. A study of public procurements of food : The environmental impacts and how to reduce them

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Zack Klockar; Olle Kåhre Zäll; Emil Lindahl; [2019]
  Nyckelord :food; procurement; environmental impacts; optimization; consumption; RDI; recommended daily intake;

  Sammanfattning : There is a challenge to feed an increasing world population. Simultaneously, as more people rely on food production, ensuring a sustainable food production becomes more important. LÄS MER

 5. 5. Småföretags användning av extern redovisning : En kvantitativ studie utifrån ägarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Johnsson; Robin Linnér; Emil Stockhem; [2019]
  Nyckelord :Owners; small businesses; external accounting; utility; use; complicated; Ägare; småföretag; extern redovisning; nytta; användning; komplicerad;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns idag drygt 1,2 miljoner företag i Sverige och av de så består cirka 95 procent av så kallade småföretag med upp till tio anställda. Småföretag har ofta svårt att se användningen av all extern redovisning som produceras och det leder till att kostnaden för redovisningen blir större än nyttan. LÄS MER