Sökning: "Emil Per"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Emil Per.

 1. 1. Effekterna av en ISO/IEC 27001-certifiering : Upplevda förändringar bland små svenska organisationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Viktor Ljunggren; Emil Freid; [2020]
  Nyckelord :ISO 27001; ISO IEC 27001; ISMS; information management system; certification; ISO 27001; ISO IEC 27001; SS-ISO IEC 27001; LIS; ledningssystem för informationssäkerhet; certifiering;

  Sammanfattning : Samhället idag är mer uppkopplat och hanterar större mängder information än tidigare. Informationen hanteras i större omfattning av IT-system där kraven på säker hantering av information blir allt större. För att hantera informationssäkerhet kan organisationer implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). LÄS MER

 2. 2. Rekommenderad framledningstemperatur i fjärrvärmenät baserat på rökgaskondensering : En beräkningsundersökning av rökgaskondensering och fjärrvärme i en medelstor svensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emil Hwit; [2019]
  Nyckelord :flue gas condensation; district heating; Stora Enso Kvarnsveden Mill; energy costs; return and feed temperature; energy; rökgaskondensering; fjärrvärme; Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk; energikostnader; fram- och returledningstemperatur; energi;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje största fjärrvärmeproducenten i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar med att digitalisera den svenska skolan : En kvalitativ studie om lärarnas involvering i utvecklingen av IT-system vars syfte är att stödja deras arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Per-Emil Bergkvist; Robin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :User involvement; User participation; User attitude; Digitalizing; Edtech; Information system; School; Qualitative Study; Användarinvolvering; Användardeltagande; Användarattityd; Digitalisering; Edtech; Informationssystem; Kvalitativ Studie; Skola;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur lärare involveras i utvecklingen av IT-system som de förväntas använda i sitt arbete samt vilka möjligheter och utmaningar de finner i ämnet. Sveriges regering har satt som mål att bli det ledande landet i världen inom digitalisering i skolan. LÄS MER

 4. 4. Consulting with the Citizens : An Introductory Study on Citizen Participation in the European Commission ́s Online Consultations

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Juslin; [2019]
  Nyckelord :Online Consultations; EU Public Consultations; Citizen Participation; Participation Bias; The EU Consultation Regime;

  Sammanfattning : For a long time the citizen participation in the European Commission Online Consultations have been low and quite insignificant. This came to an abrupt change during 2018, with the consultation on Summertime arrangements bringing out over four million citizens to participate and it is now clear that the citizen impact on consultations are not something to overlook. LÄS MER

 5. 5. A study of public procurements of food : The environmental impacts and how to reduce them

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Zack Klockar; Olle Kåhre Zäll; Emil Lindahl; [2019]
  Nyckelord :food; procurement; environmental impacts; optimization; consumption; RDI; recommended daily intake;

  Sammanfattning : There is a challenge to feed an increasing world population. Simultaneously, as more people rely on food production, ensuring a sustainable food production becomes more important. LÄS MER