Sökning: "Emil Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Emil Persson.

 1. 1. Retroaktiv rättvisa - En juridisk studie över justeringen av de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Persson; [2021]
  Nyckelord :Generella; Ränteavdrag; Begränsning; Ränteavdragsbegränsning; Turordningsregel; Retroaktivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 1st of January 2019, new tax regulations within the Swedish corporate sector was set in motion. The regulations constitute a general restriction of interest deductions within a company. The main purpose of the new regulations was to prevent erosion of the Swedish tax base. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av ljudabsorbenter för hemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Emil Persson; Jacob Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; Ljudabsorbenter;

  Sammanfattning : Akustik är läran om ljud och dålig akustik kan ha negativ inverkan på människors hälsa. För att förbättra akustiken kan ljudabsorbenter användas. Däremot är ljudabsorbenter endast vanliga i offentliga miljöer och arbetsmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Elevers Motivation till Ämnet Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristian Moseley; Emil Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från demonstration till individuell kunskap : en studie om samspelet mellan kommunikation och inlärning med fokus på ämnet slöjd

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Morgan Mattisson; Emil Persson; [2020]
  Nyckelord :sloyd; demonstration; learning; smooth transition; understanding; VAK; visual; auditory; kinesthetic; learning style; learning strategies; rhetoric; leadership; slöjd; demonstration; inlärning; genomgång; övergång; förståelse; VAK; visuell; auditiv; kinestetisk; inlärningsstil; lärstrategier; retorik; ledarskap;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi finna svar på hur en praktisk lärardemonstration kan utföras på ett pedagogiskt vis. Vi undersöker även övergången från den stund som domineras av läraren till den stund som utmärks av individuellt elevarbete. LÄS MER

 5. 5. Vad är syftet? : Gymnasielelevers föreställning av syftet med idrott och hälsa och dess motivation till ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emil Persson; Viktor Harrysson; [2020]
  Nyckelord :Self-determination Theory; Motivationsklimat; Didaktik; Skolverket.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER