Sökning: "Emil Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Emil Pettersson.

 1. 1. Digitalisering inom stålindustrin : Förändringar i SSAB:s ekosystem vid anpassning till industri 4.0

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Markus Pettersson; Emil Svantesson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; servitization; industry 4.0; ecosystems; Digitalisering; tjänstefiering; industri 4.0; ekosystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste tio åren har världen fått uppleva en våg av innovationer och teknologier som svept över produktionsanläggningar, detta fenomen kallas industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen. En av de industrier som industri 4.0 har haft en stor påverkan på är stålindustrin. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av tryckhållfastheten för cementstabiliserad asfalt - En undersökning av dagens betongstandard

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oskar Pettersson; Emil Bredberg; [2020]
  Nyckelord :Cementstabiliserad asfalt; tryckhållfasthet; korrektionsvärde; hålrum. Cement stabilized asphalt; compressive strength; correction value; cavity.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cementstabiliserad asfalt (CSA) är ett kompositslitlager bestående av en asfaltbeläggning med högt hålrum som är fyllt med en cementbaserad slamma. Produkten kan därför kallas för ett semiflexibelt slitlager på grund av att egenskaper från både asfalt och betong kombineras. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 4. 4. Meta-Interpretive Learning Versus Inductive Metalogic Programming : A Comparative Analysis in Inductive Logic Programming

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; machine learning; inductive logic programming; meta-interpreter;

  Sammanfattning : Artificial intelligence and machine learning are fields of research that have become very popular and are getting more attention in the media as our computational power increases and the theories and latest developments of these fields can be put into practice in the real world. The field of machine learning consists of different paradigms, two of which are the symbolic and connectionist paradigms. LÄS MER

 5. 5. Par- och lagarbetets positiva effekt på andraspråkselevers känsla av trygghet i skolämnet idrott och hälsa : En studie om vad som enligt andraspråkselever utmärker trygg respektive otrygg undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emil Pettersson; Hanna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie som handlar om andraspråkselevers känsla av trygghet respektive otrygghet i skolämnet idrott och hälsa. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar att andraspråkselever har svårt att nå upp till de mål som hör ämnet till (Skolverket, 2016). LÄS MER