Sökning: "Emil Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Emil Pettersson.

 1. 1. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 2. 2. Meta-Interpretive Learning Versus Inductive Metalogic Programming : A Comparative Analysis in Inductive Logic Programming

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; machine learning; inductive logic programming; meta-interpreter;

  Sammanfattning : Artificial intelligence and machine learning are fields of research that have become very popular and are getting more attention in the media as our computational power increases and the theories and latest developments of these fields can be put into practice in the real world. The field of machine learning consists of different paradigms, two of which are the symbolic and connectionist paradigms. LÄS MER

 3. 3. Par- och lagarbetets positiva effekt på andraspråkselevers känsla av trygghet i skolämnet idrott och hälsa : En studie om vad som enligt andraspråkselever utmärker trygg respektive otrygg undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emil Pettersson; Hanna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en studie som handlar om andraspråkselevers känsla av trygghet respektive otrygghet i skolämnet idrott och hälsa. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar att andraspråkselever har svårt att nå upp till de mål som hör ämnet till (Skolverket, 2016). LÄS MER

 4. 4. Talsystem i grundskolan : Effekter av kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet och undervisning om de historiska talsystemen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Pettersson; Emil Sidenvik; [2018]
  Nyckelord :Talsystem; Positionssystem; Platsvärde; Undervisning; Hindu-arabiska tiobassystemet;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga forskning om hur kunskap om det hindu-arabiska tiobassystemet påverkar elevers aritmetiska förmåga, samt vad forskning säger om vad undervisning om andra historiska talsystem har för påverkan på elevers förståelse av det hindu-arabiska tiobassystemet. Syftet uppnåddes med att besvara följande frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Ökade kostnader vid aptering av tremeters massaved jämfört med fallande längder

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emil Pettersson; [2017]
  Nyckelord :sveaskog; sortiment; produktion;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to investigate how logging costs change when pulpwood is cut into 3.0 meter lengths compared to bucking in variable lengths of 3.0 to 5.5 meters. LÄS MER